Friday, January 17, 2014


 இன்ஷா அல்லாஹ் வருகிற பிப்ரவரி19, மார்ச், ஏப்ரல், மே, மாதங்களில் உம்ரா பயணம், ரமலான் மாத சிறப்பு உம்ரா பயணம் மேற்கொள்ளபட உள்ளது..  
 தொடர்புக்கு: 9994254304, 9894414273, 04144-268114, 

No comments:

Post a Comment