ஹஜ் சேவை&உம்ரா சேவை

அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்...

குறைந்த கட்டணத்தில்!  நிறைந்த சேவை....!!!!!!

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ் ....

நமது  

அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சர்விஸின்

(2018 -2019) ஆண்டிற்கான புனித உம்ராஹ் பயண அழைப்பு ....


அக்டோபர்,நவம்பர் , டிசம்பர் , ஜனவரி , பிப்ரவரி , மார்ச் , ஏப்ரல் ,மே... ஆகிய மாதத்திற்க்கான முன்பதிவுகள்நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது .குறைந்த இடங்களே உள்ளன விரைவில் முன் பதிவு செய்து முந்திக்கொள்ளுங்கள்.


* நேரடி சவுதியா விமானம்

*தறமான தமிழக உணவு

* ஹரம் ஷரிஃபிற்கு மிக அருகாமையில்      தங்குமிடம்

* சிறந்த அனுபவமிக்க ஆலிம்களின் வழிகாட்டுதல்

* சென்ற வருடம் தமிழகத்தில் அதிகமான ஹாஜிகளை சவுதியா விமானம் அழைத்துசென்ற ஒரே நிறுவனம் ...... 

அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....


சென்று வருவோம் வாருங்கள் .....சென்று வந்தவரை கேளுங்கள் ........


தொடர்புக்கு: 9994254304 , 9566992919
***************////////////////////*************////////////////////

அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்...

குறைந்த கட்டணத்தில்!  நிறைந்த சேவை....!!!!!!

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ் ....

நமது  

அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சர்விஸின்

(2018 -2019) ஆண்டிற்கான புனித உம்ராஹ் பயண அழைப்பு ....


அக்டோபர்,நவம்பர் , டிசம்பர் , ஜனவரி , பிப்ரவரி , மார்ச் , ஏப்ரல் ,மே... ஆகிய மாதத்திற்க்கான முன்பதிவுகள்நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது .குறைந்த இடங்களே உள்ளனவிரைவில் முன் பதிவு செய்து முந்திக்கொள்ளுங்கள்.


* நேரடி சவுதியா விமானம்

*தறமான தமிழக உணவு

* ஹரம் ஷரிஃபிற்கு மிக அருகாமையில்      தங்குமிடம்

* சிறந்த அனுபவமிக்க ஆலிம்களின் வழிகாட்டுதல்

* சென்ற வருடம் தமிழகத்தில் அதிகமான ஹாஜிகளை சவுதியா விமானம் அழைத்துசென்ற ஒரே நிறுவனம் ...... 

அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....


சென்று வருவோம் வாருங்கள் .....சென்று வந்தவரை கேளுங்கள் ........


தொடர்புக்கு: 9994254304 , 9566992919

      ***********************************************

அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்...

குறைந்த கட்டணத்தில்!  நிறைந்த சேவை....!!!!!!

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ் ....

நமது  

அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சர்விஸின்

(2017 -2018) ஆண்டிற்கான புனித உம்ராஹ் பயண அழைப்பு ....


நவம்பர் , டிசம்பர் , ஜனவரி , பிப்ரவரி , மார்ச் , ஏப்ரல் ... ஆகிய மாதத்திற்க்கான முன்பதிவுகள்நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது .குறைந்த இடங்களே உள்ளனவிரைவில் முன் பதிவு செய்து முந்திக்கொள்ளுங்கள்.


* நேரடி சவுதியா விமானம்

*தறமான தமிழக உணவு

* ஹரம் ஷரிஃபிற்கு மிக அருகாமையில்      தங்குமிடம்

* சிறந்த அனுபவமிக்க ஆலிம்களின் வழிகாட்டுதல்

* சென்ற வருடம் தமிழகத்தில் அதிகமான ஹாஜிகளை சவுதியா விமானம் அழைத்துசென்ற ஒரே நிறுவனம் ...... 

அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....


சென்று வருவோம் வாருங்கள் .....சென்று வந்தவரை கேளுங்கள் ........


தொடர்புக்கு: 9994254304 , 9566992919