புகைப்படங்கள்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்).....
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகளில் முதல்குழு. வல்ல ரஹ்மானின் கருணையாலும் கிருபையாலும் மிகச்சிறப்பான முறையில்
(29/08/2018) இன்று அதிகாலை 06.08மணிக்கு சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார்கள்.சுமார் 7.00 மணியலவில் ஆணந்தமாய் விமான நிலையத்திலிருந்து வெளியேறி (காத்திருந்த)உறவுகளோடு ஆறத்தழுவினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்..... சும்ம அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....
வல்ல ரஹ்மான் ஹாஜிகளுடைய ஹஜ்ஜை ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட (மக்பூலான) ஹஜ்ஜா...
See more
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்).....
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகள். (28/08/2018)இன்று மாலை நமது முதல் குழு ஜித்தா விமானநிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டார்கள் . அல்ஹம்துலில்லாஹ். .....
இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை (29/08/2018) அன்று அதிகாலை 05.10 மணிக்கு சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைவார்கள்.வல்ல ரஹ்மான் ஹாஜிகளுடைய பயணத்தை இலகுவாக்கி வைப்பானாக......ஆமின்....
வல்ல ரஹ்மான் ஹாஜிகளுடைய ஹஜ்ஜை ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட (மக்பூலான) ஹஜ்ஜாக்கி பொருந்திக்கொள்வானாக........
See more
Image may contain: people sitting
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்).....
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகள். (27/08/2018) இன்று புனிதமிகு கஅபா ஷரிஃப் சென்று தவாப் விதா பயணத்தின் இறுதி தவாப் செய்தார்கள் பிறகு உலக மக்கள் அனைவருக்காகவும் துஆ செய்தார்கள்.
அல்லாஹ்வின் மாபெரும் கருணையாலும் கிருபையாலும் மிகச்சிறப்பான முறையில் ஹஜ்ஜுடைய அனைத்து கடமைகளையும் நிறைவேற்றினார்கள்.
அல்ஹம்துலில்லாஹ்..... சும்ம அல்ஹம்துலில்லாஹ்........
...See more
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்).....
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகள். (22/08/2018) அன்று புனிதமிகு கஅபா ஷரிஃப் சென்று ஹஜ்ஜுடைய தவாப் ஜியாரா (தவாப்&சயீ )செய்தார்கள் .
பின்னர் ஹரத்திலிருந்து புறப்பட்டு சென்று ஷைத்தான் மீது கல் எறிந்துவிட்டு மினா சென்று பின்னர் தங்கி அமல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
அல்லாஹ்வின் மாபெரும் கருணையால் மிகச்சிறப்பான முறையில் ஹஜ்ஜுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றினார்கள்.
அல்ஹம்துலில்லாஹ்..... ...
See more


அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்)..... அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகள். (21/08/2018) அன்று காலை முஜ்தலிபாவில் கற்களை எடுத்துக்கொண்டு சைத்தான் மீது கல் எறிந்தார்கள் .பின்னர் குர்பானி கொடுத்துவிட்டு தலைமுடி கலைந்தார்கள் ,
அல்லாஹ்வின் மாபெரும் கருணையால் மிகச்சிறப்பான முறையில் ஹஜ்ஜுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றிவிட்டு இஹ்ராம் கலைந்தார்கள்.
அல்ஹம்துலில்லாஹ்..... சும்ம அல்ஹம்துலில்லாஹ்........
வல்ல ரஹ்மான் ஹாஜிகளுடைய ஹஜ்ஜை ஒப்புக...
See more

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்)..... அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகள். (20/08/2018) அன்று இரவு அரஃபா கூடாரத்திலிருந்து புறப்பட்டு முஜ்தலிபாவில் தங்கினார்கள்.
அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....
வல்ல ரஹ்மான் அவர்களுடைய ஹஜ்ஜை இலகுவாக்கி ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட (மக்பூலான) ஹஜ்ஜாக்க அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக மற்றும் ஹாஜிகளுடைய நல் அமல்களை ஏற்றுக்கொள்வானாக ....ஆமின் ... யா ரப்பல் ஆலமீன்.....
இன்ஷா அல்லாஹ் அக்டோபர் 2018 - மே 2019 வரை புனித உம்ராஹ் பயணம் செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது ..தொடர்புக்கு : 9994254304,9894414273

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்)..... அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகள். (20/08/2018) அன்று அரஃபா கூடாரத்தில் தங்கி அமல்கள் மற்றும் அல்லாஹ்விடம் துஆ செய்துகொண்டிருந்திறார்கள்.
அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....
வல்ல ரஹ்மான் அவர்களுடைய ஹஜ்ஜை இலகுவாக்கி ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட (மக்பூலான) ஹஜ்ஜாக்க அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக மற்றும் ஹாஜிகளுடைய நல் அமல்களை ஏற்றுக்கொள்வானாக ....ஆமின் ... யா ரப்பல் ஆலமீன்.....
இன்ஷா அல்லாஹ் அக்டோபர் 2018 - மே 2019 வரை புனித உம்ராஹ் பயணம் செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது ..தொடர்புக்கு : 9994254304,9894414273

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்)..... அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகள். இன்று (19/08/2018) இன்று மினா கூடாரத்தில் தங்கி நாளைய அரஃபாவுடைய தினத்தை அடைவதற்க்காக அல்லாஹ்விடம் துஆ செய்துகொண்டிருக்கிறார்கள்.
மினா சிறப்புகள் & அரஃபா தினத்தை எவ்வாறு அடைந்து அன்று எவ்வாறு அமல்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற தலைப்பில் மவுலானா மௌலவி முஹம்மது சாதிக் மதனி அவர்கள் விரிவான சிறப்புறை நிகழ்த்தினார்கள்..... அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....
வல்ல ரஹ்மான் அவர்களுடைய ஹஜ்ஜை இலகுவாக்கி ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட (மக்பூலான) ஹஜ்ஜாக்க அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக மற்றும் ஹாஜிகளுடைய நல் அமல்களை ஏற்றுக்கொள்வானாக ....ஆமின் ... யா ரப்பல் ஆலமீன்.....
இன்ஷா அல்லாஹ் அக்டோபர் 2018 - மே 2019 வரை புனித உம்ராஹ் பயணம் செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது ..தொடர்புக்கு : 9994254304,9894414273

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்)..... அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகளுக்கு.இன்ஷா அல்லாஹ் இன்று இரவு மினா செல்லவிருக்கின
றார்கள், ஹாஜிகள் தங்குவதற்க்காக மினா கூடாரங்கள் தயார் நிலையில். அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....
வல்ல ரஹ்மான் அவர்களுடைய ஹஜ்ஜை இலகுவாக்கி ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜாக்க அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக மற்றும் ஹாஜிகளுடைய நல் அமல்களை ஏற்றுக்கொள்வானாக ....ஆமின் ... யா ரப்பல் ஆலமீன்.....
இன்ஷா அல்லாஹ் அக்டோபர் 2018 - மே 2019 வரை புனித உம்ராஹ் பயணம் செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது ..தொடர்புக்கு : 9994254304,9894414273

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்)..... அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகளுக்கு. இன்று (18/08/2018) இன்று ஹஜ்ஜுடைய அமல்கள் என்ற தலைப்பில் மவுலானா மௌலவி முஹம்மது சாதிக் மதனி அவர்களும், அரஃபா,மினா ஒழுக்கங்கள் குறித்து தாராபுரம் கபீர் மௌலவி அவர்களும் விரிவான சிறப்புறை நிகழ்த்தினார்கள்..... அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....
வல்ல ரஹ்மான் அவர்களுடைய ஹஜ்ஜை இலகுவாக்கி ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜாக்க அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக மற்றும் ஹாஜிகளுடைய நல் அமல்களை ஏற்றுக்கொள்வானாக ....ஆமின் ... யா ரப்பல் ஆலமீன்.....
இன்ஷா அல்லாஹ் அக்டோபர் 2018 - மே 2019 வரை புனித உம்ராஹ் பயணம் செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது ..தொடர்புக்கு : 9994254304,9894414273

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்).....
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகள்,இன்று (16/08/2018) இன்று அதிகாலை மஸ்ஜித் நபவியில்
#மௌலவி_ஹாஜா_முஹைதின்_கலிமி சிறப்பு பிரார்த்தனை செய்தார்கள்.
பின்னர் காலை 10 மணிக்கு மதினமா நகரிலிருந்து புறப்பட்டு ஜுல்குலைஃபா(மீக்காத்) எல்லையில் இஹ்ராம் ஆடை அணிந்து புனித ஹஜ் செய்வதற்காக மக்கமா நகருக்கு புறப்பட்டு சென்றார்கள்......
அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....
வல்ல ரஹ்மான் அவர்களுடைய ஹஜ்ஜை இலகுவாக்கி ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜாக்க அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக மற்றும் ஹாஜிகளுடைய நல் அமல்களை ஏற்றுக்கொள்வானாக ....ஆமின் ... யா ரப்பல் ஆலமீன்.....

இன்ஷா அல்லாஹ் அக்டோபர் 2018 - மே 2019 வரை புனித உம்ராஹ் பயணம் செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது ..தொடர்புக்கு : 9994254304,9894414273

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்).....
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகளுக்கு. இன்று (13/08/2018) இன்று அதிகாலை மஸ்ஜித் நபவியில் நேற்றைய தின தொடர்ச்சி “புனித ஹஜ்ஜின்”செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்ற தலைப்பில் மவுலானா மௌலவி முஹம்மது சாதிக் மதனி அவர்கள் விரிவான சிறப்புறை நிகழ்த்தினார்கள்.....
அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....
வல்ல ரஹ்மான் ஹாஜிகளுடைய நல் அமல்களை ஏற்றுக்கொள்வானாக ......ஆமின் ... யா ரப்பல் ஆலமீன்......
இன்ஷா அல்லாஹ் அக்டோபர் 2018 - மே 2019 வரை புனித உம்ராஹ் பயணம் செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது ..தொடர்புக்கு : 9994254304,9894414273
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்).....
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகளுக்கு. இன்று (12/08/2018) இன்று அதிகாலை மஸ்ஜித் நபவியில் உறவுகளை பேனுவோம் & ஹஜ்ஜுடைய அமல்களை செயல்படுத்தும் முறை என்ற தலைப்பில் மவுலானா மௌலவி முஹம்மது சாதிக் மதனி அவர்கள் விரிவான சிறப்புறை நிகழ்த்தினார்கள்.....
அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....
வல்ல ரஹ்மான் ஹாஜிகளுடைய நல் அமல்களை ஏற்றுக்கொள்வானாக ......ஆமின் ... யா ரப்பல் ஆலமீன்......
இன்ஷா அல்லாஹ் அக்டோபர் 2018 - மே 2019 வரை புனித உம்ராஹ் பயணம் செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது ..தொடர்புக்கு : 9994254304,9894414273
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்).....
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகள் (11/08/2018)அன்று,மதினா நகரில் அமைந்துள்ள மஸ்ஜித் கூபா,மஸ்ஜித் கிப்லத்தைன்,ஜபல் உஹத்(உஹத் போர் நடைப்பெற்ற இடம்,ஹந்தக் அகல் யுத்தத்திற்கு தயாரான இடம் மற்றும் பல வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை அதன் சிறப்புகளையும் மவுலானா மௌலவி முஹம்மது சாதிக் மதனி அவர்கள் வரலாற்று சிறப்புகளோடு எடுத்துரைத்து விளக்கிக் காண்பித்தார்கள்.....
அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....
வல்ல ரஹ்மான் ஹாஜிகளுடைய நல் அமல்களை ஏற்றுக்கொள்வானாக ......ஆமின் ... யா ரப்பல் ஆலமீன்......
இன்ஷா அல்லாஹ் அக்டோபர் 2018 - மே 2019 வரை புனித உம்ராஹ் பயணம் செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது ..தொடர்புக்கு : 9994254304,9894414273
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்).....
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகளுக்கு. இன்று (09/08/2018) இன்று அதிகாலை மஸ்ஜித் நபவியில் கண்மணி நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் வரலாற்று சிறப்புகள் என்ற தலைப்பில் மவுலானா மௌலவி முஹம்மது சாதிக் மதனி அவர்கள் விரிவான சிறப்புறை நிகழ்த்தினார்கள்.....
அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....
வல்ல ரஹ்மான் ஹாஜிகளுடைய நல் அமல்களை ஏற்றுக்கொள்வானாக ......ஆமின் ... யா ரப்பல் ஆலமீன்......
இன்ஷா அல்லாஹ் அக்டோபர் 2018 - மே 2019 வரை புனித உம்ராஹ் பயணம் செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது ..தொடர்புக்கு : 9994254304,9894414273
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்).....
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகளுக்கு. இன்று (08/08/2018)மதினாவில் ஹரம் ஷரிஃபிர்கு அருகில் உள்ள மஸ்ஜிதே கமாமா, மஸ்ஜித் (அபுபக்கர்,உமர்,உதுமான் ,அலி )ஜன்னத்துல் பகீ மற்றும் பல வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை அதன் சிறப்புகளையும் ,நிகழ்வுகளையும் ,அடையாளங்களையும் நியாபகப்படுத்தி மவுலானா மௌலவி முஹம்மது சாதிக் மதனி அவர்கள் வரலாற்று சிறப்புகளோடு எடுத்துரைத்து விளக்கிக் காண்பித்தார்கள்.....
அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....
வல்ல ரஹ்மான் ஹாஜிகளுடைய நல் அமல்களை ஏற்றுக்கொள்வானாக ......ஆமின் ... யா ரப்பல் ஆலமீன்......
இன்ஷா அல்லாஹ் அக்டோபர் 2018 - மே 2019 வரை புனித உம்ராஹ் பயணம் செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது ..தொடர்புக்கு : 9994254304,9894414273

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்).....
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகளுக்கு. இன்று (07/08/2018) அன்று புனித மக்கமா நகரிலிருந்து மதினாமா நகருக்கு சென்றார்கள்....
இன்று(08/08/2018) புனிதமிக்க மதினா நகரில் மஸ்ஜித் நபவியில் கண்மணி நாயகம் (ஸல்)அவர்களின் ரவ்லா சரிஃபில் ஸலாம் கூறினார்கள் ...
பின்னர் மதினா மியூசியம் (அருங்காட்சியகம் )சென்று அங்கு புனித ஹரம் ஷரிஃபில் பயன்படுத்தப்பட்ட பழமை வாய்ந்த பொருட்கள் மற்றும் கைகளால் எழுதப்பட்ட அல் குழ்ஆன் மற்றும் பல வரலா...
See more


அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்).....
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகளுக்கு. இன்று (25/07/2018)அரஃபா,மினா,முஜ்தலிபா,ஜபல் தூர்,ஜபல் நூர்,மற்றும் பல வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை அதன் சிறப்புகளையும் மவுலானா மௌலவி முஹம்மது சாதிக் மதனி அவர்கள் வரலாற்று சிறப்புகளோடு எடுத்துரைத்து விளக்கிக் காண்பித்தார்கள்.....
அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....
வல்ல ரஹ்மான் ஹாஜிகளுடைய நல் அமல்களை ஏற்றுக்கொள்வானாக ......ஆமின் ... யா ரப்பல் ஆலமீன்......
இன்ஷா அல்லாஹ் அக்டோபர் 2018 - மே 2019 வரை புனித உம்ராஹ் பயணம் செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது ..தொடர்புக்கு : 9994254304,9894414273
          -----------------------------------*****************************************-----------------------------------
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்).....
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகளுக்கு. இன்று (24/07/2018) மாலை மஸ்ஜித் ஹரத்தை சுற்றியுள்ள கன்மனி நாயகம் (ஸல்)அவர்கள் வீடு ,அன்னை கத்திஜா (ரலி)அவர்கள் கோட்டை ,ஹஜ்ரத் பிலால் (ரலி) அவர்களை காபிர்கள் கல்லால் நசுக்கப்பட்ட இடம்,மற்றும் பல வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை வரலாற்று சிறப்புகளையும் மவுலானா மௌலவி முஹம்மது சாதிக் மதனி அவர்கள் எடுத்துரைத்து விளக்கிக் காண்பித்தார்கள்.....
அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....
வல்ல ரஹ்மான் ஹாஜிகளுடைய நல் அமல்களை ஏற்றுக்கொள்வானாக ......ஆமின் ... யா ரப்பல் ஆலமீன்......
இன்ஷா அல்லாஹ் அக்டோபர் 2018 - மே 2019 வரை புனித உம்ராஹ் பயணம் செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது ..தொடர்புக்கு : 9994254304,9894414273


------*************------------***********

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்).....
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகளுக்கு. இன்று (24/07/2018) இஸ்லாத்தில் பார்வையில் பெண்கள் மஹ்ரம் பேணுதல் என்ற தலைப்பில் மவுலானா மௌலவி முஹம்மது சாதிக் மதனி அவர்கள் சிறப்புறை நிகழ்த்தினார்கள்.....
அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....

வல்ல ரஹ்மான் ஹாஜிகளுடைய நல் அமல்களை ஏற்றுக்கொள்வானாக ......ஆமின் ... யா ரப்பல் ஆலமீன்......

இன்ஷா அல்லாஹ் அக்டோபர் 2018 - மே 2019 வரை புனித உம்ராஹ் பயணம் செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது ..தொடர்புக்கு : 9994254304,9894414273

---------******************************-------
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்).....
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் (22/07/2018) புனித ஹஜ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகள் அல்லாஹ்வின் அருளால் சிறப்பான முறையில் புனித உம்ராவை நிறைவேற்றினார்கள்.... முன்னர் மௌலவி முஹம்மது சாதிக் மதனி உம்ரா செய்முறை விளக்க உறை நிகழ்த்தினார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....
வல்ல ரஹ்மான் அவர்களுடைய உம்ரா & ஹஜ்ஜை இலகுவாக்கி ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜாக்க அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக ......ஆமின் ... யா ரப்பல் ஆலமீன்......
இன்ஷா அல்லாஹ் அக்டோபர் 2018 - மே 2019 வரை புனித உம்ராஹ் பயணம் செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது ..தொடர்புக்கு : 9994254304,9894414273


அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஷ்).....
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில் புனித ஹஜ் பயணம் செல்லும் ஹாஜிகள் இன்று (22/07/2018) சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து சிறப்பான முறையில் துஆவுடன் புறப்பட்டார்கள்.... அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....
வல்ல ரஹ்மான் அவர்களுடைய ஹஜ்ஜை இலகுவாக்கி ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜாக்க அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக ......ஆமின் ... யா ரப்பல் ஆலமீன்......
      அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் ......                                             அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்)....
அல் பஷராத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சர்விஸில்  
இவ்வாண்டு (22/07/2018)  புனித ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ளும் 
ஹாஜிகளுக்காக ஹஜ் செய்முறை விளக்க விழா(12/07/2018வியாழன் கிழமை 
சென்னை   எழும்பூர் ரீகல் திருமண மண்டபத்தில்  நடைபெற்றது
அல்ஹம்துலில்லாஹ்......
இவ்விழாவை அல் பஷராத் ஹஜ் & உம்ரா சேவையின் பொது
 மேலாளர்  A.இர்பானுல்லாஹ் B.E இறைவசனம் ஓதி துவக்கிவைத்தார்கள் .
இவ்விழாவிற்கு அல் பஷராத்  ஹஜ் & உம்ரா சேவையின்   அதிபர்  
 ஹாஜி O.M.முஹம்மது சுஹைபு   அவர்கள் தலைமை
 தாங்கி ஹஜ் பயணம் குறித்துவிளக்கினார்கள்.
மேலும் இந்நிகழ்வில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக :
மவ்லானா மவ்லவி ஹாபிஜ்,அல் ஹாஜ் S. லியாகத் அலி ஹஜ்ரத் அவர்கள் .
ஹாஜி,மவ்லானா,மவ்லவி,V.R.அப்துல்சமது ஹஜ்ரத்,அவர்கள் ,                                        பேராசிரியர்J.M.A அரபிக் கல்லூரி , லால்பேட்டை .
மவ்லானா,மவ்லவி,M.ஷேக் அப்துல்லாஹ் ஜமாலி M.A  ஹஜ்ரத் அவர்கள் .
ஆகியோர் கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்கள்.
மேலும் அம்பத்தூர் இமாம் மவ்லானா மவ்லவி 
S.மாலிக் முஹம்மது ஹஜ்ரத் அவர்கள்சிறந்த 
முறையில் நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கினார்கள்.
இவ்விழாவில் ஹாஜிகள் ஆர்வத்துடன் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தார்கள்  .
.இறுதியாக சென்னை கிளை மேலாளர் பாவா மொஹைதீன்(ஷாபுணி ) 
அவர்கள் நன்றியுரைகூறி துவாவுடன் நிறைவுற்றது.
மேலும் அல்பாஷாரத் ஹஜ் சர்விஸ்  குழுமத்தினரின் சிறப்பு 
ஏற்பாடுடன் விருந்து உபசரிப்போடுவிழா இனிதே நிறைவுற்றது.
                                                  அல்ஹம்துலில்லாஹ்…..அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.....
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில்
ஜூன் 3 ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் - இஃதிகாப் உம்ராஹ் பயணம் சென்ற ஹஜிகள் இன்று 21/6/2018 சென்னையில் நேரடி சவூதியா விமானத்தில் வந்தடைந்தார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ரா மற்றும் பல நல் அமல்களை, பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக.
ஆமின் யா ரப்பல் ஆலமீன் ...
இன்ஷா அல்லாஹ்
புனித உம்ராஹ் பயணம் 2018 அக்டோபர், நவம்பர் டிசம்பர் நேரடி சவூதியா விமானம்
முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர் .....
தொடர்பு கொள்ள: 999 42 54 304
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்…..
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில்
ஜூன் 3 ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப் உம்ராஹ் பயணம் செல்லக்கூடிய ஹஜிகள் இன்று 3/6/2018 இரவு 8:30 சென்னையில் நேரடி சவூதியா விமானத்தில் சென்றார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ரா மற்றும் பல நல் அமல்களை, பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக.
ஆமின் யா ரப்பல் ஆலமீன் …
இன்ஷா அல்லாஹ்
புனித உம்ராஹ் பயணம் 
21 ஜூன் 2018 குறைந்த இடங்கலே உள்ளன விரைவில் புக்கிங் செய்துகொள்ளவும்
புனித உம்ராஹ் பயணம் 2018 அக்டோபர், நவம்பர் டிசம்பர் நேரடி சவூதியா விமானம் 
முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர் …..
தொடர்பு கொள்ள: 999 42 54 304
Image may contain: 3 people
Image may contain: 2 people, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people
Image may contain: 2 people, crowd and outdoor
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில்
மே 6 உம்ராஹ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகள்
இன்று மக்காவில் உம்ராஹ்வை நிரைவெற்றினார்கல்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ராவை இலகுவாக்கி மற்றும் நல் அமல்களை, பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமின் யா ரப்பல் ஆலமீன் …
இன்ஷா அல்லாஹ்
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாத முழுவதும்
முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர் …..
தொடர்பு கொள்ள: 9994254304.
Image may contain: one or more people, people standing, basketball court and indoor
Image may contain: one or more people and people standing
Image may contain: outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and basketball court

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில்
மே 6உம்ராஹ் பயணம் செல்லக்கூடிய ஹாஜிகள்
இன்று 6/5/2018 சென்னையில் நேரடி சவூதியா விமானத்தில் சென்றார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ராவை இலகுவாக்கி மற்றும் நல் அமல்களை, பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமின் யா ரப்பல் ஆலமீன் …
இன்ஷா அல்லாஹ்
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாத முழுவதும்
முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர் …..
தொடர்பு கொள்ள: 9994254304.
Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, sky and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, sky and outdoor
Image may contain: 4 people, people standing, sky and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில்
ஏப்ரல் 26 உம்ராஹ் பயணம் சென்ற ஹஜிகள்
இன்று 6/5/2018 உம்ராஹ்வை நிறைவேற்றி மதினாவிர்கு சென்றார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ராவை இலகுவாக்கி மற்றும் நல் அமல்களை, பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமின் யா ரப்பல் ஆலமீன் …
இன்ஷா அல்லாஹ்
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாத முழுவதும்
முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர் …..
தொடர்பு கொள்ள: 9994254304.
Image may contain: one or more people and people standing
Image may contain: one or more people and people standing

ரமலான் சிறப்பு சலுகை 
இஃதிகாப் பயணம் 65,000 மட்டுமே சவூதியா விமானம் குறைந்த இடங்கலே உள்ளன புக்கிங்செய்துகொள்ளவும் செல்:9994254304🤗
புனித ரமலான் மாத உம்ராஹ் பயணம் 
முதல் 15 , இறுதி 15 ,மாதம் முழுவதும் 
புக்கிங் நடைபெறுகிறது குறைந்த இடங்கலே உள்ளன. செல்:9994254304
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில்
ஏப்ரல் 29 உம்ராஹ் பயணம் சென்ற ஹஜிகள்
இன்று 30/04/2018 உம்ராஹ்வை நிறைவேற்றினார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ராவை இலகுவாக்கி மற்றும் நல் அமல்களை, பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமின் யா ரப்பல் ஆலமீன் …
இன்ஷா அல்லாஹ்
மே 6
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாத முழுவதும்
முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர் …..
தொடர்பு கொள்ள: 9994254304.
Image may contain: one or more people, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: 1 person, standing
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people and people standing

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸில்
ஏப்ரல் 29 உம்ராஹ் பயணம் செல்லக்கூடிய ஹஜிகள்
இன்று 29/04/2018 சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து நேரடி சவூதியா விமானத்தில் சென்றார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ராவை இலகுவாக்கி மற்றும் நல் அமல்களை, பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமின் யா ரப்பல் ஆலமீன் …
இன்ஷா அல்லாஹ்
மே 6
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாத முழுவதும்
முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர் …..
தொடர்பு கொள்ள: 9994254304.
Image may contain: 3 people, people standing
Image may contain: 3 people
Image may contain: 1 person, standing
Image may contain: 7 people, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: 1 person, standing
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரஹஹ் சேவை
ஏப்ரல் 15 உம்ராரஹ் பயணம் சென்ற ஹஜிகள்
இன்று 26/04/2018 புனித மதினாமா நகரில் ஜியாரத் சென்றார்கள் அங்கு மஸ்ஜிதே கூபா , மஸ்ஜிதே கிப்லதைன் , உஹது மலை , ஹந்தக் மலை மற்றும் பல வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை வரலாற்று சிறப்புகளோடு எடுத்துறைத்து விளக்கி காண்பிக்கப்பட்டார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லஹ் அவர்களுடைய நல் அமல்களை, பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமின் யா ரப்பல் ஆலமீன் …
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல் 29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாத முழுவதும்
முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர் …..
தொடர்பு கொள்ள: 9994254304.
Image may contain: one or more people, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, mountain and outdoor

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரஹஹ் சேவை
ஏப்ரல் 26 உம்ராரஹ் பயணம் செல்லக்கூடிய ஹாஜிகள்
இன்று 26/04/2018 சென்னையில் சவூதியா நேரடி விமானத்தில் சென்றார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ்வை எளிமையாக்குவானாக, பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமின் யா ரப்பல் ஆலமீன் …
இன்ஷா அல்லாஹ்
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாத முழுவதும்
முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர் …..
தொடர்பு கொள்ள: 9994254304.
Image may contain: 4 people, including Saifullah Jemeela and Musaheer Musaheer, people smiling, outdoor
Image may contain: 6 people, including ஆம்புலன்ஸ் ஜர்ஜிஸ் தமுமுக and Jaffer Sharif, crowd
Image may contain: 2 people

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரஹஹ் சேவை
ஏப்ரல் 26,29 மற்றும் மே 6 உம்ராரஹ் பயணம் செல்லக்கூடிய ஹாஜிகலுக்கு
இன்று 24/04/2018 உம்ராஹ் விலக்க விழா நடைபெற்றது
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ்வை எளிமையாக்குவானாக, பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமின் யா ரப்பல் ஆலமீன் …
இன்ஷா அல்லாஹ்
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாத முழுவதும்
முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர் …..
தொடர்பு கொள்ள: 9994254304.
Image may contain: one or more people, people sitting and indoor
Image may contain: 7 people, including Faiz Rahman, people sitting and indoor
Image may contain: 10 people, including Abbas Pn, people sitting, table and indoor
Image may contain: 1 person, sitting
Image may contain: one or more people and indoor
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரஹஹ் சேவை
ஏப்ரல் 8 உம்ராரஹ் பயணம் சென்ற ஹஜிகள்
நேற்று 22/04/2018 நேரடி சவூதி விமானத்தில் சென்னை விமனநிலையத்திற்கு வந்தடைந்தார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ்வை எளிமையாக்குவானாக, பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமின் யா ரப்பல் ஆலமீன் …
இன்ஷா அல்லாஹ்
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாத முழுவதும்
முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர் …..
தொடர்பு கொள்ள: 9994254304.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Image may contain: one or more people, people standing, people walking, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people and people standing

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரஹ் சேவை
ஏப்ரல் 8 மற்றும் 15உம்ராஹ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகள் அரபா,மீனா,முஜ்தலிபா,ஜபலே நூர், ஜபலே ரஹ்மத் மற்றும் பல வரலாற்று சிரப்புமிக்க இடங்களில் ஜியாரத் சென்றார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ் பயனத்தை இலகுவாக்குவானாக , பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன்…
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல்26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாதம் முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: one or more people, people standing, mountain and outdoor
Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரஹ் சேவை
ஏப்ரல் 15உம்ராஹ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகள் உம்ராஹ்வை நிரைவேர்ரினார்கல்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ் பயனத்தை இலகுவாக்குவானாக , பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன்…
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல்26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாதம் முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: 2 people, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: one or more people and people standing
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரஹ் சேவை
ஏப்ரல் 8 உம்ராஹ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகலுக்கு 15/04/2018 சிறப்பு பயான் நடைபெற்றது
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ் பயனத்தை இலகுவாக்குவானாக , பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன்…
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல்26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாதம் முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: one or more people and indoor
Image may contain: one or more people, people sitting, shoes and indoor
LikeShow More Reactions
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரஹ் சேவை
ஏப்ரல் 8 உம்ராஹ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகள்
14/04/2018 தாயிப் ஜியாரத் சென்றார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ் பயனத்தை இலகுவாக்குவானாக , பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன்…
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல்26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாதம் முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: one or more people, people standing, mountain, sky, outdoor, nature and water
Image may contain: one or more people, sky, plant, shoes, outdoor and nature
Image may contain: plant, sky, outdoor and nature
Image may contain: one or more people, people standing, mountain, shoes, sky, outdoor and nature
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரஹ் சேவை
ஏப்ரல் 15 உம்ராஹ் பயணம் செல்லக்கூடிய ஹாஜிகள்
இன்ரு 15/04/2018 இரவு சென்னை சவூதியா நேரடி விமானத்தில் உம்ராஹ் பயனம் சென்றார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ் பயனத்தை இலகுவாக்குவானாக , பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன்…
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல்26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாதம் முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: 7 people, including Mohamed Younus and Malik Mohamed, people smiling, outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, sky and outdoor
Image may contain: 2 people, outdoor
Image may contain: 2 people, people standing
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரஹஹ் சேவை
ஏப்ரல் 8 உம்ராரஹ் பயணம் சென்ற ஹஜிகள்
இன்று மக்கா ஹரம் ஷரீபில் புனித உம்றாஹ்வை நிறைவேற்றினார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ்வை எளிமையாக்குவானாக, பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமின் யா ரப்பல் ஆலமீன் …
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல் 26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாத முழுவதும்
முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர் …..
தொடர்பு கொள்ள: 9994254304.
Image may contain: one or more people, people standing and crowd
Image may contain: one or more people and people standing
Image may contain: one or more people and people standing
Image may contain: one or more people and people standing
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரஹஹ் சேவை
ஏப்ரல் 8 உம்ராரஹ் பயணம் சென்ற ஹஜிகள்
இன்று மதினாவில் துஆவுடன் மக்கா ஹரம் ஷரீபிற்கு புனித உம்ரா செய்ய சென்றார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ்வை எளிமையாக்குவானாக, பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமின் யா ரப்பல் ஆலமீன் …
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல் 26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாத முழுவதும்
முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர் …..
தொடர்பு கொள்ள: 9994254304.
Image may contain: 2 people, people standing, wedding and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and indoor
Image may contain: one or more people and people standing
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
LikeShow More Reactions
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரஹஹ் சேவை
ஏப்ரல் 8 உம்ராரஹ் பயணம் சென்ற ஹஜிகள்
இன்று 10/04/2018 மதினாவில் ஜியாரத் சென்றார்கள் மஸ்ஜிதே கூபா , மஸ்ஜிதே கிப்லதைன் , உஹது மலை , ஹந்தக் மலை மற்றும் பல வரலாற்று இடங்களை காணும்போத்து
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ்வை எளிமையாக்குவானாக, பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமின் யா ரப்பல் ஆலமீன் …
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல் 26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாத முழுவதும்
முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர் …..
தொடர்பு கொள்ள: 9994254304.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Image may contain: 3 people, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரஹ் சேவை
ஏப்ரல் 8 உம்ராஹ் பயணம் செல்லக்கூடிய ஹாஜிகள்
நேற்று 08/04/2018 இரவு 8:30 சென்னை சவூதியா நேரடி விமானத்தில் உம்ராஹ் பயனம் சென்ற ஹாஜிகல் இன்று மதினாவில் ஜியாரத் சென்றார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ் பயனத்தை இலகுவாக்குவானாக , பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன்…
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல்26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாதம் முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people and outdoor
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரஹ் சேவை
ஏப்ரல் 8 உம்ராஹ் பயணம் செல்லக்கூடிய ஹாஜிகள்
இன்று 08/04/2018 இரவு 8:30 சென்னை சவூதியா நேரடி விமானத்தில் உம்ராஹ் பயனம் சென்றார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ் பயனத்தை இலகுவாக்குவானாக , பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன்…
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல்26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாதம் முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: 2 people
Image may contain: 8 people, including Nàjìm Húñtz, people smiling
Image may contain: 4 people, people smiling
Image may contain: 6 people, crowd
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்…
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை
ஏப்ரல் 8 , 15 தேதிகளில் உம்ராஹ் செல்லக்கூடிய ஹாஜிகளுக்கு நேற்று 5/4/2018 உம்ராஹ் விளக்க விழா சென்னை – மண்ணடி – அங்கப்பன் தெருவில் , அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை நிறுவனத்தில் நடைபெற்றது 
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
வல்ல ரஹ்மான் அவர்களுடைய உம்றாஹ்வை பரிபூர்ணமாக ஏற்றுக்கொள்வானாக
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல்15, 22,26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாதம் முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: 4 people, people sitting
Image may contain: 3 people, people smiling, people sitting and indoor
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்…
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை
மார்ச் 22 உம்ராஹ் சென்ற ஹாஜிகள் நேற்று 5/4/2018 வியாழக்கிழமை காலை 7 மணி அளவில் நேரடி சவூதியா விமானத்தில் சென்னை வந்தடைந்தார்கள்..
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
வல்ல ரஹ்மான் அவர்களுடைய உம்ராஹ் மற்றும் நல்லமல்களை பரிபூர்ணமாக ஏற்றுக்கொள்வானாக …ஆமின்
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல் 15,22,26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாதம் முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people, crowd and outdoor
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்…
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை
ஏப்ரல் 8 மற்றும் 15 உம்ராஹ் செல்கின்ற ஹாஜிகளுக்கு இன்று 04/04/2018 உம்ராஹ் விளக்க விழா நடைபெற்றது
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல் 15,22,26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாதம் முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: 8 people, including Mohamed Shameem, people sitting and indoor
Image may contain: 1 person, sitting and indoor
Image may contain: one or more people and people sitting
Image may contain: 3 people, including Mansoor Ali, people smiling, people sitting and indoor
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்…
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை
மார்ச் 22 உம்ராஹ் சென்ற ஹாஜிகள் நேற்று 2/4/2018 #மதினாவில்ஜியாரத் சென்றார்கள் அபூபக்கர் மஸ்ஜித் , ஜன்னத்துல் பக்கி , பேரிச்சை தோட்டம் மற்றும் பல வரலாறு சிறப்புமிக்க இடங்களை காணும்போது
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல் 15,22,26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாதம் முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: one or more people, sky, crowd and outdoor
Image may contain: 1 person, standing and outdoor
Image may contain: 5 people, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, crowd, wedding and outdoor
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்…
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை
மார்ச் 22 உம்ராஹ் சென்ற ஹாஜிகள் நேற்று 1/4/2018 மதினாவில் ஜியாரத் சென்றார்கள் மஸ்ஜிதே கூபா , மஸ்ஜிதே கிப்லதைன் , உஹது மலை , ஹந்தக் போர் , பேரிச்சை தோட்டம் மற்றும் பல வரலாறு சிறப்புமிக்க இடங்களை காணும்போது
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல் 15,22,26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாதம் முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: one or more people and people standing
Image may contain: one or more people and people standing
Image may contain: 1 person, standing and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்…
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை
மார்ச் 22 உம்ராஹ் சென்ற ஹாஜிகள் 30/3/2018 அன்று மக்காவில் இருந்து மதினா புரப்பட்டார்கல்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல் 15,22,26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாதம் முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: one or more people, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்…
இன்ஷா அல்லாஹ்
#ஏப்ரல் 15,26,29
#மே 03 & 06 
#ரமலான்_முதல்_15_நாட்கள்
#ரமலான்_இறுதி_15_நாட்கள்_இஃதிகாப்
#ரமலான்_மாதம்_முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்…
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை
மார்ச் 22 உம்ராஹ் சென்ற ஹாஜிகள் நேற்று 28/3/2018 ஜியாரத் , நபி ஸல் பிறப்பிடம் மற்றும் பல வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை காணும்போது 
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல் 15,22,26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாதம் முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people, indoor and outdoor
Image may contain: one or more people and people standing
Image may contain: 1 person, standing and outdoor
Image may contain: 1 person, standing, crowd and outdoor

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்…
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை
மார்ச் 22 உம்ராஹ் சென்ற ஹாஜிகள் நேற்று 28/3/2018 பிரார்த்தனை ( துஆ)என்னும் தலைப்பில் சிறப்பு பாயான் நடைபெற்றது,
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல் 8,15,22,26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாதம் முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: one or more people and indoor
Image may contain: one or more people
Image may contain: one or more people, people sitting and indoor
Image may contain: 2 people

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்…
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை
மார்ச் 22 உம்ராஹ் சென்ற ஹாஜிகள் நேற்று 26/3/2018 ஜியாரா அரபா,மீனா, முஜ்ஜலிபா மற்றும் பல வரலாற்று இடங்களை காணும்போது
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல் 8,15,22,26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாதம் முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, mountain, sky, outdoor and nature
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்…
இன்ஷா அல்லாஹ்
#ஏப்ரல் 8, 15,26,29
#மே 03 & 06 
#ரமலான்_முதல்_15_நாட்கள்
#ரமலான்_இறுதி_15_நாட்கள்_இஃதிகாப்
#ரமலான்_மாதம்_முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்…
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை
மார்ச் 22 உம்ராஹ் சென்ற ஹாஜிகள் நேற்று 25/3/2018 தாயிப் ஜியாரா மஸ்ஜிதுன் பிலால் மற்றும் பல வரலாற்று இடங்களை காணும்போது
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல் 8,15,22,26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாதம் முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: 1 person, standing
Image may contain: 2 people, people smiling, people standing, beard and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, sky, outdoor and nature
Image may contain: 1 person, standing and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, wedding and outdoor

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்…
அல் பஷராத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவையின் மூலமாக
மார்ச் 22 உம்ராஹ் பயணம் சென்ற ஹாஜிக்கலுக்கு இன்று 24/3/2018 மக்காவில் #இரையச்சம்_தக்வா என்னும் தலைப்பில் சிறப்பு பயான் நடைப்பெற்றது
மொவுலானா மொவ்லாவி O.R. ஹஜ்ஜி முஹம்மது மன்பஈ அவர்கள் சிரப்புரையார்ரினார்கல்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல் 8,15,22,26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் – இஃதிகாப்
ரமலான் மாதம் முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Image may contain: 1 person, sitting and indoor
Image may contain: 1 person, sitting and indoor
Image may contain: 2 people, people sitting and indoor

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரஹ் சேவை
மார்ச் 22 உம்ராஹ் பயணம் செல்லக்கூடிய ஹாஜிகள்
நேற்று 22/3/2018 பகல் 8:30 சென்னை சவூதியா நேரடி விமானத்தில் உம்ராஹ் பயனம் சென்ற ஹாஜிகள் இன்று 23/3/2018 உம்ராஹ்வை நிறைவேற்றினார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ் பயனத்தை இலகுவாக்குவானாக , பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன்...
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல் 8, 15,26,29
மே 03 & 06
ரமலான் முதல் 15 நாட்கள்
ரமலான் இறுதி 15 நாட்கள் - இஃதிகாப்
ரமலான் மாதம் முழுவதும்
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்.....
தொடர்புக்கு : 9994254304.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: Irfan Ahamed, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
LikeShow More Reactions
Comment
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரஹ் சேவை
மார்ச் 22 உம்ராஹ் பயணம் செல்லக்கூடிய ஹாஜிகள்
இன்று 22/3/2018 பகல் 8:30 சென்னை சவூதியா நேரடி விமானத்தில் உம்ராஹ் பயனம் சென்றார்கள்
அல்ஹம்திலில்லாஹ்
அல்லஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ் பயனத்தை இலகுவாக்குவானாக , பரிபூரனாமாக ஏற்றுக்கொல்வனாக
ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன்...
இன்ஷா அல்லாஹ்
ஏப்ரல் 8, 15,26,29
மே 03 & 06
ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்.....
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: 3 people, including Irfan Ahamed, people sitting
Image may contain: 7 people
Image may contain: 4 people, people standing
Image may contain: 1 person, crowd
Image may contain: one or more people, crowd and indoor
+5
LikeShow More Reactions
Comment

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்...
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சேவையின்
இன்ஷா அல்லாஹ் (மார்ச் 22) புனித உம்ராஹ் பயணம் செல்ல இருக்கும் ஹாஜிகளுக்கு இன்று (12/03/2018) உம்ரா விளக்க விழா நடைபெற்றது.
அதில் மௌலானா மவ்லவி அப்துல் சமது ஹஜ்ரத் மற்றும் ஹாஜி முஹம்மது சுஹைபு அவர்கள் உம்ரா விளக்கம் குறித்து சிறப்புறையாற்றினார்கள்.லால்பேட்டை சுற்று வட்டார பகுதிகளில் மார்ச் 22 உம்ரா செல்லும் கலந்துக்கொன்டு சிறப்பித்தார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்...
# அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சேவையின் பிப்ரவரி (15 &18 /02/2018)அன்று புனித உம்ரா பயணம் சென்ற ஹாஜிகள் (03/03/2018)அன்று மஸ்ஜித் நபவியின் பிரயான தொழுகை, அல்லாஹ்விடம் சிறப்பு பிரார்தனை செய்தார்கள். பிறகு புனித மதினா நகரிலிருந்து பிரிய மனமில்லாமல் ஏக்கத்தோடு மதினா விமான நிலையத்திலிருந்து சவுதியா விமானம் மூலம் தாயகம் திரும்ப ஆயுத்தமாகியுள்ளார்கள்…
அல்ஹம்துலில்லாஹ் … வல்ல ரஹ்மான் அவர்களுடைய பிரயாணத்தை இலகுவாக்கி , அவர்களுடைய அனைத்து நல்லமல்களையும் ஏற்றுக்கொள்வானாக ஆமின்.
இன்ஷா அல்லாஹ் மார்ச் 22,ஏப்ரல் 8, 15,26,29&30,மே 03 & 06 ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: 6 people, people smiling, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people and crowd
Image may contain: one or more people, crowd and outdoor
Image may contain: 5 people, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people
+9
# அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சேவையின் பிப்ரவரி (15 &18 /02/2018)அன்று புனித உம்ரா பயணம் சென்ற ஹாஜிகள் (04/03/2018)இன்று அல்லாஹ்வின் கருணையாலும்,கிருபையாலும் மதினா விமான நிலையத்திலிருந்து சவுதியா விமானம் மூலம் சிறப்பான முறையில்7மணிக்கு சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார்கள்…
அல்ஹம்துலில்லாஹ் … வல்ல ரஹ்மான் அவர்களுடைய உம்ராவை ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட உம்ராவாக ஆக்குவானாக , அவர்களுடைய அனைத்து நல்லமல்களையும் ஏற்றுக்கொள்வானாக ஆமின்.
இன்ஷா அல்லாஹ் மார்ச் 22,ஏப்ரல் 8, 15,26,29&30,மே 03 & 06 ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: 9 people, including A R Abdul Rasheed, people smiling, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and crowd
Image may contain: one or more people, people standing and indoor
LikeShow More Reactions
# அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சேவையின் பிப்ரவரி (15 &18 /02/2018)அன்று புனித உம்ரா பயணம் சென்ற ஹாஜிகள் (28/02/2018)அன்று மக்காவில் புனித உம்ராவை நிறைவேற்றிவிட்டு மதினாவிற்கு சென்றார்கள்…அங்கு வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை கண்டார்கள்..
அல்ஹம்துலில்லாஹ் … வல்ல ரஹ்மான் அவர்களுடைய அனைத்து நல்லமல்களையும் ஏற்றுக்கொள்வானாக ஆமின்.
Image may contain: one or more people and people standing
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: 1 person, standing and outdoor
Image may contain: 3 people, people standing and outdoor
+4
LikeShow More Reactions
# அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சேவையின் பிப்ரவரி (15 &18 /02/2018)அன்று புனித உம்ரா பயணம் சென்ற ஹாஜிகள்…மதினா நகரில் மஸ்ஜிதே கூபா,மஸ்ஜிதே கிப்லதைன்,ஜபலே உஹத் மற்றும் பல வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை வரலாற்று சிறப்புகளுடன் விளக்கி காண்பித்தார்கள்..
அல்ஹம்துலில்லாஹ் … வல்ல ரஹ்மான் அவர்களுடைய அனைத்து நல்லமல்களையும் ஏற்றுக்கொள்வானாக ஆமின்.
இன்ஷா அல்லாஹ் மார்ச் 22,ஏப்ரல் 8, 15,26,29&30,மே 03 & 06 ஆகிய தேதிகளில் புனித உம்ரா செல்வதற்கான முன்பதிவு நடைப்பெற்றுக்கொன்டிருக்கிறது. முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்…..
தொடர்புக்கு : 9994254304.
Image may contain: 2 people, people standing, crowd, hat and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: 1 person, shoes and outdoor
+10
LikeShow More Reactions
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்

உம்ராஹ் பயண அழைப்பு

07 ஜனவரி 2018
21 ஜனவரி 2018

நேரடி சவுதியா விமானம்

குறைந்த இடங்கலே உள்ளன

விரைவில் புக்கிங் செய்துகொள்ளவும்

குறிப்பிட்ட தேதிகளில் பயணம்...

தொடர்புக்கு : 9994254304,9566992919

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15 பிப்ரவரி 2018

TO

04 மார்ச் 2018

மூன்று வெள்ளி

மக்காவில்      2  வெள்ளி 
மதினாவில்  1   வெள்ளி

நேரடி விமானம் சவூதியா விமானம்

65,000 மட்டுமே

குறைந்த இடங்கலே உள்ளன

விரைவில் புக்கிங் செய்து கொள்ளவும்

தேதிகளில் எந்த மாற்றமும் இல்லை


குறிப்பிட்ட தேதிகள் மற்றும் விமானங்களில் பயணம்..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#அஸ்ஸலாமு_அலைக்கும்_வரஹ்...

#அல்_பஷாரத்_ஹஜ் & #உம்ரா_சேவையின் ஹாஜிகள் இன்று (21/12/2017) சென்னை விமான நிலையத்திலிந்து நேரடி சவுதியா விமானத்தில் புனித உம்ரா பயணம் சென்றார்கள்..அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....

வல்ல ரஹ்மான் அவர்களின் உம்ரா பயணத்தை இலகுவாக்கி சிறப்பான முறையில் நிறைவேற்ற பிறார்தனை செய்வோமாக ஆமின்......
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.. 
07 ஜனவரி 2018 உம்ராஹ் பயணம் 
குறைந்த இடங்கலே உள்ளன 
தொடர்புக்கு : 9994254304
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்……
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவையின் மூலமாக டிசம்பர் 3 உம்ராஹ் சென்ற ஹாஜிகள் புனித உம்ராஹ்வை நிறைவேற்றிவிட்டு 17/12/17 7;00 இரவு சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்தார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ்வை ஏற்றுக்கொள்வானாக…
அல் பஷாரத் சேவையை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொண்டு மென்மேலும் சிறப்பான முறையில் சேவையாற்ற வல்ல ரஹ்மான் தவ்பீக் செய்வானாக ..
Image may contain: one or more people, people standing, outdoor and indoor
Image may contain: one or more people, people sitting and outdoor
Image may contain: one or more people
Image may contain: 3 people, people standing and outdoor
Image may contain: 8 people, people sitting and people standing
+2
LikeShow More Reactions
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் 
14 JAN 2018 உம்ராஹ் பயண அழைப்பு (54,000) மட்டுமே , குறைந்த இடங்கலே உள்ளன . விரைவில் புக்கிங் செய்துகொள்ளவும்
டிசம்பர் 3 உம்ராஹ் குரூப்
இடம் : மக்கா
Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: 6 people
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: 3 people, people standing
LikeShow More Reactions
No automatic alt text available.
LikeShow More Reactions
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்…
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சேவையின் ஹாஜிகள் நேற்று (03/12/2017) சென்னை விமான நிலையத்திலிந்து நேரடி சவுதியா விமானத்தில் புனித உம்ரா பயணம் சென்ற ஹாஜிகள் இன்று சிறப்பான முறையில் நிறைவேற்றினார்கள்..அல்ஹம்துலில்லாஹ்…..
வல்ல ரஹ்மான் அவர்களின் உம்ராவை ஏற்றுக்கொண்டு மேலும் மேலும் அதிகமான உம்ரா,தவாப் செய்ய அருள்புரிவானாக….ஆமின் யா ரப்பல் ஆலமின்……
Image may contain: 9 people, outdoor
Image may contain: 2 people, outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people and crowd
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்…
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சேவையின் ஹாஜிகள் இன்று (03/12/2017) சென்னை விமான நிலையத்திலிந்து நேரடி சவுதியா விமானத்தில் புனித உம்ரா பயணம் சென்றார்கள்..அல்ஹம்துலில்லாஹ்…..
வல்ல ரஹ்மான் அவர்களின் உம்ரா பயணத்தை இலகுவாக்கி சிறப்பான முறையில் நிறைவேற்ற பிறார்தனை செய்வோமாக ஆமின்……
Image may contain: 3 people, people standing
Image may contain: 2 people, people standing
Image may contain: one or more people, people standing, outdoor and indoor
Image may contain: 1 person, sitting and indoor
Image may contain: 2 people, people sitting and crowd
+15
LikeShow More Reactions
AL Basharath Lalpet 
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்……
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவையின் மூலமாக நவம்பர் 16 உம்ராஹ் சென்ற ஹாஜிகள் புனித உம்ராஹ்வை நிறைவேற்றிவிட்டு
இன்று 30/11/2017 7:00 அதிகாலை சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்தார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ்வை ஏற்றுக்கொள்வானாக…
அல் பஷாரத் சேவையை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொண்டு மென்மேலும் சிறப்பான முறையில் சேவையாற்ற வல்ல ரஹ்மான் தவ்பீக் செய்வானாக ..
ஆமீன் யா ரப்பால் ஆலமீன்
Image may contain: 7 people, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people and people standing
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: 1 person
LikeShow More Reactions
ASSALAMU ALAIKKUM VARAH…
JUMMAH MUBARAK …
Image may contain: sky
No automatic alt text available.
LikeShow More Reactions
No automatic alt text available.அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்...
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சேவையின் ஹாஜிகள் நேற்று (03/12/2017) சென்னை விமான நிலையத்திலிந்து நேரடி சவுதியா விமானத்தில் புனித உம்ரா பயணம் சென்ற ஹாஜிகள் இன்று சிறப்பான முறையில் நிறைவேற்றினார்கள்..அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....
வல்ல ரஹ்மான் அவர்களின் உம்ராவை ஏற்றுக்கொண்டு மேலும் மேலும் அதிகமான உம்ரா,தவாப் செய்ய அருள்புரிவானாக....ஆமின் யா ரப்பல் ஆலமின்......
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்...
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சேவையின் ஹாஜிகள் இன்று (03/12/2017) சென்னை விமான நிலையத்திலிந்து நேரடி சவுதியா விமானத்தில் புனித உம்ரா பயணம் சென்றார்கள்..அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....
வல்ல ரஹ்மான் அவர்களின் உம்ரா பயணத்தை இலகுவாக்கி சிறப்பான முறையில் நிறைவேற்ற பிறார்தனை செய்வோமாக ஆமின்......

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்......
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவையின் மூலமாக நவம்பர் 16 உம்ராஹ் சென்ற ஹாஜிகள் புனித உம்ராஹ்வை நிறைவேற்றிவிட்டு
இன்று 30/11/2017 7:00 அதிகாலை சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்தார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ்வை ஏற்றுக்கொள்வானாக...
அல் பஷாரத் சேவையை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொண்டு மென்மேலும் சிறப்பான முறையில் சேவையாற்ற வல்ல ரஹ்மான் தவ்பீக் செய்வானாக ..
ஆமீன் யா ரப்பால் ஆலமீன்
Image may contain: 7 people, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people and people standing
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: 1 person
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்) … நமது
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸின் ஹாஜிகள் நேற்று (16/11/2017)சென்னயிலிருந்து
சவுதியா விமானத்தில் புனித உம்ரா பயணம் சென்ற ஹாஜிகள்.. புனித மக்கா நகரில் சிறப்பான முறையில் சென்றடைந்து புனித உம்ராஹ்வை நிறைவேற்றினார்கள் … அல்ஹம்துலில்லாஹ்…..
அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ்வை பரிபூரணமாக ஏற்றுக்கொள்வானாக … ஆமின் யாரப்பால் ஆலமீன்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்…….
Image may contain: 1 person, standing
Image may contain: 2 people, people standing
Image may contain: 2 people, people standing and outdoor
Image may contain: 6 people, people standing
Image may contain: 2 people, people standing and outdoor
LikeShow More Reactions
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்) … நமது
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ரா சர்விஸின் ஹாஜிகள் இன்று (16/11/2017)சென்னயிலிருந்து
சவுதியா விமானத்தில் புனித உம்ரா பயணம் புறப்பட்டார்கள்.. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…..
அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ராவை இலகுவாக்கி ஏற்றுக்கொள்வானாக ஆமின்..
Image may contain: one or more people
Image may contain: 1 person, sitting and food
Image may contain: 5 people, people smiling
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்…..
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை
உம்ராஹ் புக்கிங் நடைபெறுகிறது
டிசம்பர் – 3 குறைந்த இடங்கலே உள்ளன
டிசம்பர் 21 மற்றும் 24 உம்ராஹ் புக்கிங் நடைபெறுகிறது
விரைவில் புக்கிங் செய்துகொள்ளவும்
Image may contain: 1 person, sky and outdoor
Image may contain: sky, skyscraper and outdoor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
உம்ராஹ் விளக்க விழா
அஸ்ஸலாமு அழைக்கும் (வரஹ்)
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லாஹ்வின் மாபெரும் கிருபையால் நேற்று
12/11/2017வருகின்ற
நவம்பர் 16 மற்றும் டிசம்பர் 03 தேதிகளில் உம்ராஹ் செல்லும் ஹஜிகளுக்கு உம்ராஹ்
விளக்க விழா லால்பேட்டை அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை உரிமையாளர் முஹம்மது சுஹைபு அவர்கள் இல்லத்தி நடைபெற்றது.
இவ்விழாவை ஹாபிழ் மவ்லவி
ஏ, மஸூமுல்லாஹ் மன்பயி அவர்கள் இறைவசனம்
ஓதி துவக்கிவைத்து உம்ராவின் நோக்கம்
குறித்து துவக்க உரையாற்றினர் .
மவ்லான மவ்லவி அப்துல் சமது தலைமைதாங்கி ஹஜிகளுக்கு உம்ராஹ் சட்டங்கள் குறித்து சிறப்புரையாற்றினார்கள்.
மேலும் மவ்லான மவ்லவி ஜே. ஜாக்கிர்ஹுசன் ஹஜ்ரத் அவர்கள் உம்ராஹ் சிறப்பு குறித்து சிறப்புரையாற்றினார்கள்.
மேலும் அல் பஷராத்
ஹஜ் & உம்ராஹ்
சர்வீஸ் நிறுவனர் ஹாஜி முஹம்மது சுஹைபு
அவர்கள் உம்ராஹ் பயண வழிமுறைகளை சிறப்பாக எடுத்துக்கூறினார்கள்.
இறுதியாக இவ்விழா துஆ மற்றும்
விருந்து
உபசரிப்புடன் நிறைவுற்றது .
மிகுந்த மக்கள் இதில் பங்கேற்றனர் அனைத்து ஹஜிகளும் நன் முறையில் உரம்ரா பயணம் இனேயே நிறைவேற துவா செய்யுங்கள். இவ்விழாவை
உம்ராஹ்
செல்லவிருக்கும் ஹாஜிகள் கலந்து கொண்டிருந்தனர்.
தொடர்புக்கு அல்-பஷாரத் ஹஜ் சர்வீஸ் – 9994254304
Image may contain: one or more people
Image may contain: 1 person, sitting and indoor
Image may contain: 2 people, people sitting and indoor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்……
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவையின் மூலமாக அக்டோபர் 29 உம்ராஹ் சென்ற ஹாஜிகள் புனித உம்ராஹ்வை நிறைவேற்றிவிட்டு
இன்று 12/11/2017 பிற்பகல் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்தார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ்வை ஏற்றுக்கொள்வானாக…
அல் பஷாரத் சேவையை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொண்டு மென்மேலும் சிறப்பான முறையில் சேவையாற்ற வல்ல ரஹ்மான் தவ்பீக் செய்வானாக ..
ஆமீன் யா ரப்பால் ஆலமீன்
Image may contain: one or more people
Image may contain: one or more people
Image may contain: 1 person
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்….
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சர்வீஸின்
புனித உம்ரா பயண அழைப்பு 2017-18
டிசம்பர் 3 , 24 குறைந்த இடங்கலே உள்ளன விரைவில் முன்பதிவு செய்து முந்திக்கொள்வீர்.
மற்றும் ஜனவரி , பிப்ரவரி , மார்ச் , ஏப்ரல் , மே ஆகிய மாதங்களுக்கும் உம்ராஹ் முன்பதிவு நடைபெறுகிறது
Image may contain: crowd and outdoor
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்..
ஜும்மா முபாரக்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை 
மூலமாக அக்டோபர் 29 உம்ராஹ் சென்ற ஹாஜிகள்
நேற்று 9/11/2017 மதினாவில் , உஹது , மஸ்ஜிதுல் கிப்லதைன் , மஸ்ஜிது கூபா மற்றும் பல வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை காணும்போது எடுத்த புகைப்படங்கள்
Image may contain: 1 person, standing and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: 3 people, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: 7 people, people standing and outdoor
Image may contain: 3 people, people standing
Image may contain: one or more people, crowd and outdoor
Image may contain: 1 person, standing and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, mountain, sky and outdoor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை
29/10/17 உம்ராஹ் சென்ற ஹாஜிகளுக்கு 6/11/17 அன்று மக்கா ஹரம் ஷரீபில் ஜியாரத் செய்தார்கள் மற்றும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை சுற்றி பார்த்தபோது
Image may contain: 3 people, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: 1 person, standing, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing and outdoor
Image may contain: 9 people, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, crowd and outdoor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை
29/10/17 உம்ராஹ் சென்ற ஹாஜிகளுக்கு 6/11/17 அன்று அமல்களின் சிறப்பு குறித்து சிறப்பு பயான் நடைபெற்றது .
வழிகாட்டி இமாம் லியாகத் அலி மன்பஈ கடையநல்லூர்
இடம் : மக்கா
Image may contain: 7 people, indoor
Image may contain: 2 people, people sitting and indoor
Image may contain: 1 person
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை
29/10/17 உம்ராஹ் சென்ற ஹாஜிகளுக்கு 5/11/17 அன்று அமல்களின் சிறப்பு குறித்து சிறப்பு பயான் நடைபெற்றது .
வழிகாட்டி இமாம் லியாகத் அலி மன்பஈ கடையநல்லூர்
இடம் : மக்கா
Image may contain: 1 person, standing
Image may contain: 8 people, indoor
Image may contain: 6 people
Image may contain: 5 people, indoor
Image may contain: 2 people, people standing
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்......
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவையின் மூலமாக அக்டோபர் 22 உம்ராஹ் சென்ற ஹாஜிகள் புனித உம்ராஹ்வை நிறைவேற்றிவிட்டு
இன்று 4/11/2017 பிற்பகல் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்தார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ்
அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ்வை ஏற்றுக்கொள்வானாக...
அல் பஷாரத் சேவையை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொண்டு மென்மேலும் சிறப்பான முறையில் சேவையாற்ற வல்ல ரஹ்மான் தவ்பீக் செய்வானாக ..
ஆமீன் யா ரப்பால் ஆலமீன்
No automatic alt text available.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்……
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவையின் அக்டோபர் 29 புனித
உம்ராஹ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகள் மக்கா நகரில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை காணும்போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்
Image may contain: one or more people and people sitting
Image may contain: 4 people, people standing, mountain and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, sky, crowd, outdoor and nature
Image may contain: 1 person, standing, mountain and outdoor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்……
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவையின் அக்டோபர் 22 புனித
உம்ராஹ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகள் மதினா நகரில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை காணும்போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்
Image may contain: 5 people, people standing
Image may contain: one or more people and people standing
Image may contain: one or more people and people standing
Image may contain: 2 people

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்..
அல் பஷராத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை-யின்
உம்ராஹ் குரூப்
29/10/17 ஞாயிற்று கிழமை சென்னை விமான நிலையத்தில் புறப்பட்டது . புனித மக்கா நகரில் சிறப்பான முறையில் சென்று உமராவை நிறைவேற்றினார்கள் ... அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ்வை பரிபூரணமாக ஏற்றுக்கொள்வானாக ... ஆமின் யாரப்பால் ஆலமீன்


    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்..
அல் பஷராத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை-யின்
உம்ராஹ் குரூப்
நேற்று 29/10/17 ஞாயிற்று கிழமை சென்னை விமான நிலையத்தில் புறப்பட்டது . புனித மக்கா நகரில் சிறப்பான முறையில் சென்று உமராவை நிறைவேற்றினார்கள் … அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ்வை பரிபூரணமாக ஏற்றுக்கொள்வானாக … ஆமின் யாரப்பால் ஆலமீன்
Image may contain: 2 people, people smiling
Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: 2 people, people standing
Image may contain: 2 people, people sitting and shoes
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை
23/10/17 இன்று உம்ராஹ்வை நல்ல முறையில் நிறைவேற்றினார்கள் ..
அல்ஹம்துலில்லாஹ் …
அல்லாஹ் ஹாஜிகளுடைய உம்ராஹ்- வை ஏற்றுக்கொள்வானாக
ஆமின் யாரப்பால் ஆலமீனி ……..
Image may contain: 3 people, people standing
Image may contain: 5 people, people standing and outdoor
Image may contain: 4 people, people standing and indoor
Image may contain: one or more people and people standing
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்..
அல் பஷராத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை-யின்
இந்த வருடம் முதல் உம்ராஹ் குரூப்
நேற்று 22/10/17 ஞாயிற்று கிழமை சென்னை விமான நிலையத்தில் புறப்பட்டது . புனித மக்கா நகரில் சிறப்பான முறையில் சென்று உமராவை நிறைவேற்றினார்கள் … அல்லாஹ் அவர்களுடைய உம்ராஹ்வை பரிபூரணமாக ஏற்றுக்கொள்வானாக … ஆமின் யாரப்பால் ஆலமீன்
Image may contain: 7 people, crowd and outdoor
Image may contain: 1 person, standing, sky and outdoor

Image may contain: 7 people, crowd and outdoor
Image may contain: 1 person


அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்....
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவையில்
29அக்டோபர் 2017 ல் உம்ராஹ் செல்ல இருக்கின்ற ஹாஜிகளுக்கு இன்று 19/10/17 இளையான்குடி- புதூரில் உம்ராஹ் விளக்கம் குறித்து சிறப்பு பாயான் நடைபெற்றது.
அதில் மெளலவி முஹம்மது இப்ராஹிம் பைஜி தைக்கா ஜும்மா பள்ளிவாசல் இமாம் மற்றும் மர்கஸ் பள்ளி இமாம் மெளலவி சாஹுல் ஹமீது ஹஸனி அவர்கள் உம்ராஹ் விளக்கம் குறித்து சிறப்புரையாற்றினார்கள்.
அல்ஹம்துலில்லாஹ் ...
அல்லாஹ் உம்ராஹ் செல்கின்ற ஹாஜிகளின் உம்ராவை
இலகுவாக்கி ஏற்றுக்கொள்வனாக . ஆமின்-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்....
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவையில்
22 அக்டோபர் , 29 , 2017 ல் உம்ராஹ் செல்ல இருக்கின்ற ஹாஜிகளுக்கு இன்று 19/10/17 
சென்னை அம்பத்தூர் புதூரில் - உம்ராஹ் விளக்கம் குறித்து சிறப்பு பாயான் நடைபெற்றது.
அதில் மெளலவி மாலிக் முஹம்மது
மற்றும் பஷாரத் உரிமையாளர்
அல்ஹாஜ் - O.M முஹம்மது சுஹைபு அவர்கள் உம்ராஹ் விளக்கம் குறித்து சிறப்புரையாற்றினார்கள்
அல்ஹம்துலில்லாஹ் ...
அல்லாஹ் உம்ராஹ் செல்கின்ற ஹாஜிகளின் உம்ராவை
இலகுவாக்கி ஏற்றுக்கொள்வனாக . ஆமின்

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை
15/10/2017 ஞாயிற்று கிழமை ... 
அக்டோபர் 22 , 29 & நவம்பர் 16 ஆகிய தினங்களில் உம்ராஹ் செல்கின்ற
ஹாஜிகளுக்கு உம்ராஹ் விளக்க விழா நடைபெற்றது .
கடையநல்லூர் இமாம் லியாகத் அலி அவர்கள் மற்றும் லால்பேட்டை ஜாமியா மன்பஉல் அன்வர் பேராசிரியர் அப்துல் சமது ஹழ்ரத் அவர்கள் சிறப்புரை ஆற்றினார்கள்

அல் பஷராத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை

ஹஜ் - 2018 முன்பதிவு நடைபெறுகிறது

VIPஹில்டன்  பேக்கேஜ்  440000

டீலக்ஸ் பேக்கேஜ்        
320000No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.