Wednesday, January 10, 2018

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்...
அல் பஷாரத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை
07 ஜனவரி 2018 உம்ராஹ் சென்ற ஹாஜிகள்
சிறப்பான முறையில் புனித உம்ராஹ்வை நிறைவேற்றினார்கள் அல்ஹம்துலில்லாஹ்.. அல்லாஹ் அவர்ஹளுடைய உம்ராஹ்வை ஏற்றுக்கொள்வானாக  ஆமின்...
இன்று (10-01-2018) தாயிப் பயணம் மேற்கொண்டார்கள் அங்கு வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை காணும்போது
இடம் : மக்கா அருங்காட்சியகம்

No comments:

Post a Comment