Friday, January 19, 2018

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்.....
அல் பஷராத் ஹஜ் & உம்ராஹ் சேவை
07 ஜனவரி 2018 புனித உம்ராஹ் பயணம் சென்ற ஹாஜிகள் 19 ஜனவரி 2018 புனித மதினா நகரில் மஸ்ஜிதுல் குபா , மஸ்ஜிதுல் கிப்லதைன் , ஜபலே உஹது மற்றும் பல வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இடங்களை காணும்போது . அல்ஹம்துலில்லாஹ்
Love
Comment

No comments:

Post a Comment